40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén 2024

A pályázati határidő lejárt!

Pályázati felhívás és útmutató

Az IVSZ - Digitális Vállalkozások Szövetsége és a WITH, (Women In Technology Hungary Egyesület) meghirdeti a „40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén” című díj pályázatát.

I.A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:

A „40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén” díjat a magyarországi digitális gazdaságban, az informatika, infokommunikáció, hírközlés és elektronikai (IKT) szektorban, valamint a technológiai iparágak, továbbá a digitalizálódó vállalatok körében hirdetjük meg, immáron második alkalommal.
A pályázat a szervezők szándéka szerint bemutatja azokat a nőket, akik példaképek lehetnek a fiatalabb generáció számára, és rávilágít a korosztályban rejlő értékekre és lehetőségekre. A 40 év feletti szakemberek szélesebb tapasztalattal és nagyobb, munkában megszerzett tudással rendelkeznek, így a foglalkoztatásukkal növekedhet a munkaerő szaktudásának általános szintje a vállalatnál. Ezenkívül ez a korosztály munkában eltöltött évei okán nagyobb rálátással bír a különböző iparágak elvárásairól, igényeiről, működéséről, így képes egy hidat képezni a technológia/digitalizáció és a többi iparág között.
Ezért keresünk olyan gazdasági társaságokat, szervezeteket, akik innovatív és nyitott gondolkodásúak és büszkék a női alkalmazottaik teljesítményére, valamint szívesen mutatnának női munkavállalóik által példát a szervezeti diverzitásra.
 A díj odaítélésén keresztül példaképeket állítunk a gazdaság szereplőinek és a jövő generációjának egyaránt arra, hogy a női munkavállalók jelentősen hozzájárulnak munkájukkal a vállalatuk, a technológia és az IKT szektor, végső soron a magyar gazdaság versenyképességéhez.
A kezdeményezés további célkitűzése, hogy előremozdítsuk és növeljük a női munkavállalók, valamint a női vezetők számát a digitális gazdaságban, technológiai területen.
Összeségében szeretnénk elérni, hogy a 40 év feletti nőkre a gazdaság szereplői potenciális munkavállalóként tekintsenek, akik megfelelő szaktudással rendelkeznek, szerves és aktív részei a munkaerőpiacnak és a társadalomnak.
A PÁLYÁZÓK KÖRE
Olyan női munkavállalókat keresünk, akik példaképek lehetnek a fiatalabb generációnak és a karrierváltó nőknek, példájukon keresztül betekintést nyerhetünk a digitális gazdaság és a technológia szépségeibe, karrierlehetőségeibe, ugyanakkor ezzel együtt elismerjük a nők munkáját és eredményeit. A pályázatra várjuk azon nők jelölését is, akik a mindennapi munkájukban nem vezető beosztásban egy sikeres csapat tagjai, és tudásuk és tapasztalatuk elengedhetetlen az eredményes munkához.
Ezenkívül szeretnénk lebontani azokat a falakat, sztereotípiákat, amelyek egyrészről a női digitális szakembereket, másrészről az ageizmus jelenségnek kitett munkavállalókat érintik a társadalomban. A jelenlegi 40-50 évesek hosszabb időt fognak eltölteni a munkaerőpiacon, mint az előző generációk és erre a változásra időben fel kell készülni, mivel ezek a demográfiai változások új kihívásokat jelentenek a munkáltatók és a munkavállók számára is. Szeretnénk a munkáltatók figyelmét felhívni arra, hogy a 40-50 év felettiek, vagyis az X generáció tagjai magas szakmai tudással, évtizedes tapasztalattal és gyakorlattal tudnak hozzájárulni a vállalat életéhez és értékéhez.
Mindezen célok érdekében hirdetjük meg a „40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén” díjat, azoknak, akik jelentős hatással bírnak a digitális gazdaságban.  Várunk minden olyan nőt, aki „csak a háttérben” teszi dolgát, nap mint nap dolgozik a digitalizációért, és befolyással van a gazdaság mindennapi életére és közvetlen környezetére.
A PÁLYÁZAT CÉLCSOPORTJA:
Jelölni egy közösség tud, ez lehet szakmai szervezet, gazdasági társaság, kormányzati hivatal, civil szervezet, oktatási intézmény.  Az elismerésre jelölni lehet minden olyan, 40. életévét betöltőtt nőt, akik a következő kritériumoknak megfelelnek:
Innovátor:
Azok a nők, akik a technológiai/mérnöki és IT munkakörben kiemelkedő eredményeket értek el. (pl. STEM területen kiemelkedő teljesítmény, tech cég fejlesztője, vezetője stb.)
Inspiráló nő: 
Azok a nők, akik mindennapi munkájuk során sokat tettek a technológia, a digitalizáció és az informatika, infokommunikáció, hírközlés és elektronikai szektor elismertségéért. Ebbe a kategóriába várjuk azokat a szakembereket, akik meghatározó szereplői a digitális gazdaságnak, munkájukban olyan kiemelkedő teljesítményt értek el -beosztástól függetlenül –, mellyel példaképei lehetnek a technológiai szektornak, (pl. szervezetirányítás, szervezeti egység irányítása, projektirányítás, digitalizáció társadalmi elismertségének növelése stb.)
Az év csapatjátékosa:
Azok a nők, akik különösen az informatika, távközlés, technológia területén, IT/mérnöki munkakörben és az IKT szektorban -beleértve a kormányzati, állami vállalatokat, nonprofit szervezeteket -értek el kiemelkedő teljesítményt, beosztástól függetlenül, ez lehet pl. innovációs terület vagy egy digitalizációs projekt bevezetése stb.  Ebbe a kategóriába várjuk azon nők jelölését, akik nem vezető beosztásúak, de tudásuk, tapasztalatuk, a szervezetben betöltött szerepük elengedhetetlen az eredményességhez.
Különdíj az oktatásért:
Ebbe a kategóriába várjuk azon nők jelölését, akik példaként szolgálnak a pedagógusi munkásságukért, maradandót alkottak a reál tantárgyak (matematika, fizika, kémia, informatika) népszerűsítésében és a tehetséggondozás területén. A díj célja, hogy hozzájáruljon a tanári munka erkölcsi elismeréséhez, egyben példát mutasson a gazdasági szereplőknek, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az oktatást, hiszen az igazi befektetés a magyar gazdaság számára a tudásban rejlik. Ebbe a kategóriába várjuk a közoktatásban, alternatív oktatásban, valamint az egyetemen dolgozó tanárok, oktatók jelölését.
Egy szervezet több pályázatot is benyújthat a jelen kiírásra!

II.A JELÖLÉS/PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:

A pályázatot 2024. február 2–ig lehet benyújtani a jelölési űrlapon keresztül, melyben szükséges részletesen megindokolni és bemutatni a jelöltet.

A kiíró szerveztek nem ellenőrzik a jelöltek életkorát.

Kérjük, a jelölő szervezet vegye figyelembe a díj értékét és annak társadalmi presztízsét.


Jelölni az alábbi pályázati űrlap kitöltésével tud. Kitöltést követően kérjük kattintson a „Beküldés” gombra.

Kérjük, fordítsanak gondot az űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegretörőek, segítsék mondanivalójuk megértését a bírálók számára!

A pályázatot Excel formátumban is beküldhetik. A kitöltött dokumentumot kérjük a kudari.nora@ivsz.hu email címre elküldeni.
A kiírók nem felelnek a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.

A kiírók nem térítik meg a jelöléssel összefüggésben felmerült költségeit a jelölő szervezetnek.
Minden jelölő szervezetet biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a kiíró szervezetek munkatársát, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a pályázatot kiíró szervezetek munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Kudari Nóra: kudari.nora@ivsz.hu Tel: +36 70 392 2045

III.A JELÖLÉS FOLYAMATA ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS:

A jelöltek elismeréséről Bíráló Bizottság dönt, az összetételnél a kiírók figyeltek a diverzitásra így a bizottság tagjai között megjelennek; nők/férfiak, generációk, munkaköri különbségek, vezetők és nem vezetők, valamint a munkaerőpiacon megjelenő gazdasági társaságok, versenyszféra/kormányzat/oktatás/szakmai érdekképviselet.
A zsűrinek továbbá jogában áll a pályázatok minőségének függvényében egyéb díjat is odaítélni.

A díjátadás várhatóan 2024 februárjában történik, ünnepélyes keretek között.