Közgyűlés - 2023. november

MEGHÍVÓ Kedves Egyesületi Tag! A Women in Technology Egyesület (székhely: 1112 Budapest Boldizsár utca 2. nyilvántartási szám: 01-02-0017791; az „Egyesület”) elnöksége nevében szeretettel meghívjuk Önt az Egyesület soron következő hivatalos közgyűlésére. Az esemény célja, hogy a személyes találkozáson kívül szavazással döntsünk arról, hogy megerősítjük-e az elnökséget a következő évre a tisztségében, illetve az elnökség beszámoljon az elmúlt év programjairól és a következő évre tervezett eseményeiről. A közgyűlés szavazással dönt a pénzügyi beszámolóról is.

Az esemény időpontja: 2023. november 28. 17:00, érkezés 16:45-től

Az esemény helyszíne: Vodafone Magyarország Zrt. székház – Budapest ONE irodaház (1112 Budapest, Boldizsár utca 2;)

A közgyűlés megtartásának módja: az Egyesület tagjainak és egyéb résztvevők személyes jelenlétével, illetve elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével.

A közgyűlés napirendje:
  1. Elnökségi tagok (újra)választása, tekintettel az elnökségi tagok megbízatásának lejártára
  2. Az alapszabály módosítása a fenti 1. napirendi pontra tekintettel, amennyiben új elnökségi tag megválasztására kerül sor
  3. Pénzügyi beszámoló
  4. Beszámoló a 2023-as év eseményeiről
  5. A 2024-es év programjaink tervezése – munkacsoport megbeszélések

A közgyűlés napirendi pontjainak tárgyalására előreláthatóan 17:00 és 18:00 óra között kerül sor. A közgyűlés lezárását követően lehetőség van 18:45-ig a kötetlen networking eseményen való részvételre.

Részvételi szándékát, illetve azt, hogy elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kíván-e részt venni kérjük 2023. november 23-ig jelezze válaszemailben.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Egyesület alapszabályának megfelelően a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Erre való tekintettel kérjük, hogyha mód van rá, vegyen részt a közgyűlésen a határozatképesség biztosítása érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Egyesület tagjai a közgyűlésen a szavazati jogukat meghatalmazott képviselőjük útján is gyakorolhatják.

Amennyiben a közgyűlés 2023. november 28-án 17:15-ig nem válik határozatképessé, úgy a megismételt közgyűlés időpontja: 2023. december 7. 17.00. Helyszíne: online, Teams felületen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, tekintettel arra, hogy megfelel azon szabálynak, hogy az az eredeti időpontot legalább három, legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra kerül összehívásra.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a meghívó kézbesítéstől/közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával.

Az Elnökség a közgyűlés időpontját megelőzően megfelelő időben elektronikus úton küldi meg a meghívottak részére az alkalmazott elektronikus hírközlő eszköz felületre történő belépéshez szükséges elektronikus meghívót. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott közgyűlés rögzítésre kerül. 

Részvételére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2023.11.16.
Üdvözlettel:


Flakstad Emőke
Elnök
Women in Technology Egyesület
Vissza